impacTIC

É unha proposta que está avalada por máis de 20 anos… tan rápido coma se nos solicite.

A PROPOSTA

Auditoría do impacto para a estratexia en internet das PEMES españolas

www.impac-tic.com

Impac-Tic quere ofrecer aos empresarios as ferramentas necesarias para optimizar os recursos de comunicación e mellorar a súa promoción e comercialización a través de Internet.

Está destinado a ofrecer solucións ao que actualmente máis preocupa aos propietarios de pemes, como vender en internet? Estou a facelo ben?

DESCRICIÓN DO PRODUTO

Como resultado das múltiples accións realizadas, chegamos a estandarizar os procesos de análise de NECESIDADES, OBXECTIVOS e CAPACIDADES das empresas, co fin de darlles unha estratexia baseada nestas tres variables.

1ª FASE

Recollida e análise de datos. Nesta fase, solicítanse datos das empresas que serán analizadas polo auditor asignado e polo equipo que considere máis adecuado en función da empresa a tratar.

2ª FASE

Entrevista co CEO ou equipo directivo da empresa. Onde se analizan as tres variables que falamos antes, as NECESIDADES da empresa, tanto tecnolóxicas como de coñecemento ou económicas, OBXECTIVOS que a compañía establece para analizar se son asumibles ou están fóra do alcance e finalmente capacidades, xa que o A empresa debe ser consciente de se ten capacidade de capital humano ou económico para afrontar os retos planteados.

3ª FASE

Análise de propostas de acción. O equipo de auditoría indica as tarefas propostas, coa consecuencia das mesmas tanto a nivel de cambios de proceso como de formas de operar, así como as consecuencias económicas e o posible financiamento das accións propostas.

4ª FASE

Unha vez que a empresa analizou estas posibilidades e tomou a decisión sobre os pasos a dar, preséntase un PLAN ESTRATÉXICO coas accións a realizar, os tempos e custos aproximados desas accións.

5ª FASE

Se o cliente o considera, ofréceselle a posibilidade de ter un servizo de apoio na implementación, que en moitos casos será un mediador coas terceiras empresas que levarán a cabo as accións.

CONTACTO

Correo Electrónico

contacto@impac-tic.abertal.com

Teléfono

902 233 131